maandag 16 oktober 2017

Nieuwe privacy-eisen voor websites, webshops en apps!

Per 25 mei 2018 gelden voor elke onderneming nieuwe regels met betrekking tot privacy en gegevensbestanden.

Eerst maar in het kort:
  • Nieuwe regels voor gebruik cookies. Uitleg en mogelijkheid om ze uit te zetten verplicht.
  • Privacyreglement bij webshops, websites en apps die gegevens verzamelen.
  • Bedrijven moeten een protocol hebben waarin staat hoe je met zulke gegevens omgaat.
  • Je moet kunnen aantonen hoe je aan de gegevens komt.
  • Hoge boetes bij overtreding van de nieuwe regels.
  • Ingangsdatum: 25 mei 2018. Per 25 mei 2018 moeten alle ondernemers, inclusief zzp’ers en eenmansbedrijven, voldoen aan de nieuwe Europese regels met betrekking tot privacy via online media en in gegevensbestanden.
De privacy op internet in al zijn verschijningsvormen wordt geregeld via de E-privacy-richtlijn, terwijl de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR) geldt voor de manier waarop gegevensbestanden worden gebruikt en beheerd.
Het is voor elke ondernemer, ongeacht de grootte van het bedrijf, verplicht om zich aan deze regels te houden.

dinsdag 2 mei 2017

Het gaat erom hoe je een doelgroep zo effectief mogelijk bereikt

Seashore Media - Internet en communicatie. De korte en krachtige omschrijving op het visitekaartje maakt duidelijk waar Martin van Duijn en Cock Koelewijn zich op richten. Al ruim vijfentwintig jaar ondernemen zij voor bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties in de regio activiteiten op het gebied van marketingcommunicatie, waarbij digitale media en internet nu een centrale plaats innemen."We kwamen al vroeg tot het besef dat digitale media en internet de traditionele media zouden verdringen," zegt Van Duijn. "Daarom hebben we rond 1995 al besloten ons bedrijf geheel te richten op de nieuwe ontwikkelingen. En met succes. Op dit moment heeft ongeveer tachtig procent van onze werkzaamheden te maken met websites, webshops, sociale media en andere digitale activiteiten. Het resterende percentage heeft betrekking op traditionele media, zoals papieren nieuwsbrieven, tijdschriften en de productie van boeken."

woensdag 12 april 2017

Online klantgegevens en de wet

Moet je je bestanden met klantgegevens aanmelden? Onlangs werd ons een interessante vraag gesteld: moet ik mijn online klantenbestand aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Daar zijn we ingedoken, en het is best een belangrijk onderwerp dat voor een aantal van onze klanten van belang kan zijn. Want als je een webshop hebt, sla je in de regel gegevens van je klanten op in een database. Ook als je een e-mailnieuwsbrief verstuurt, beschik je over een adresbestand dat ergens is opgeslagen.

| wanneer verzamelde gegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
De Autoriteit Persoonsgegevens is hier stellig. In principe moet elk bestand waarin persoonsgegevens worden verzameld worden aangemeld. Als je bestanden met persoonsgegevens aanmeldt, moet je de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte stellen wanneer deze gegevens worden gestolen, bijvoorbeeld als je website is gehackt of als je laptop waar dat bestand op staat is gestolen. Ook als de gegevens “op straat zijn komen te liggen”, bijvoorbeeld omdat je een USB-stick hebt verloren, moet je dat aanmelden.

donderdag 23 maart 2017

Laat je foto's je niet de das om doen

 Foto: FreeImages.com/Adam Sablich

Heb je het recht om de foto's die op je website staan ook echt te gebruiken? Natuurlijk weten de meeste mensen dat je niet zomaar een foto van het internet mag plukken om die vervolgens als illustratie op je website te plaatsen. Toch gebeurt dat wel eens. Er bestaat bij sommigen nog het misverstand dat alles wat je in Google vindt tot het zogeheten 'public domain' behoort. Maar dat kan je duur komen te staan. Want in principe rust op alles auteursrecht. Er zijn tegenwoordig tools die afbeeldingen op het hele internet kunnen opsporen. Dat kan trouwens zelfs al via Google.

Nogmaals Google

We hebben in het verleden al diverse keren over Google en zoekmachinepositionering geschreven. Het blijft een 'hot issue'. Om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij Google en Bing moet een website aan een aantal voorwaarden voldoen: voldoende relevante tekst, goed op de pagina afgestemde titel en naam, foto's voorzien van relevante tags, een website die goed op mobiele apparaten zichtbaar is. Tot zover de theorie. Maar is dit een garantie dat iemand die bepaalde zoektermen intikt dan ook jouw pagina te zien krijgt? Dat is een ander verhaal.

donderdag 22 december 2016

Een Opel Astra is helemaal zo gek nog niet

Lang geleden, toen de auto-industrie nog in de kinderschoenen stond, kochten de rijke automobilisten vaak een chassis met motor, en lieten daar naar eigen smaak een carrosserie op bouwen. Het straatbeeld liet de meest uiteenlopende voertuigen zien. Maar gaandeweg namen de vraag en de eisen toe en werden productie en de auto's zelf gestandaardiseerd om de kosten te drukken. Als je nu een auto koopt, mag je de kleur en de uitvoering kiezen en als het budget het toelaat, nog wat extra's toevoegen.

Nu zul je je afvragen waarom ik een internetcolumn begin met een verhaal over auto's. Er is een beetje een overeenkomst met de ontwikkeling van websites. Vanaf het moment dat er eind jaren negentig van de vorige eeuw slimme websitesoftware op de markt kwam, was er wat design betreft niet veel dat er niet mogelijk was. En tja, wat functionaliteiten betreft had je in de regel niet meer dan een responsformulier.

dinsdag 12 april 2016

Panama Papers, oftewel achter een oud cms-systeem ben je niet veiligFoto: FreeImages.com/Silvia Marquez

Wie nog belasting betaalt is dom, zou je bijna denken. Van staatshoofden, sporters tot Solidaridad, ze hebben allemaal de weg naar het Caribische gebied weten te vinden. Zoveel hebben de Panama Pages over de internationale belastingontwijking via banken en trustkantoren in het Midden-Amerikaanse land ons wel geleerd. Maar voor de gemiddelde ondernemer is het interessanter om te weten hoe de klokkenluider aan zijn informatie is gekomen.